A. Faruk Göksu

 • Şehir Plancısı
  ODTÜ; 1984

  Kentlerin geleceği için stratejiler, yenilikçi model ve öneriler geliştirmektedir. Başta, ‘Batıkent Projesi’, Zafertepe Gecekondu Projesi ve ‘Portakal Çiçeği Vadisi’ Projesi olmak üzere kamu, özel sektör ve yerel örgütleri bir araya getiren pek çok katılımcı projelerde yöneticilik yapmıştır.
  Bir dönem Doğuş grubunda Doğuşkent şirketinin yöneticiliğini yapan Göksu kamu, özel ve sivil sektörlerinde deneyimleri bulunmaktadır.
  Kentsel Vizyon, tasarım ve işbirliği kavramlarının önemini dikkate alarak işbirliği platformları ve atölyeler kurmuştur. Gençleri gönüllülük ilkesi ile bir araya getirmekte, program ve projeler geliştirmekte ve gençlere istihdam ortamları sağlamaktadır.
  Aşağıdaki platformların her birinin kurucusu ve gönüllü yöneticisidir.
  DESTEK Platformu; 3ada1ada, Mahalle ve KENTteKENT programları ile dönüşüm modellerini gönüllü tasarımcılarla geliştirmekte. Yerel girişimlere DESTEK vermektedir.
  Stüdyo 33; Eğitim programları ile farklı düşünen insanlar yetiştirmekte ve onlara istihdam sağlamaktadır.
  TAK Kadıköy; Kadıköy Belediyesi, Çekül Vakfı ve Kentsel strateji işbirliği ile kurulan TAK; Tasarım Araştırma Katılım yoluyla sorunların çözümünde gönüllü tasarımcılar ve yaşayanlar arasında işbirliği ortamları yaratmaktadır.
  TAK Kartal; Kartal Belediyesi ve DESTEK Platformu işbirliği ile kurulan TAK Kartal; GEZİciTAK otobüsü ile tasarımcılar mahalleleri dolaşarak, Mahallelerde sorunlar ve çözümler TAKkondularda tartışılacaktır.
  Kentsel Vizyon Platformu; Özel sektör ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile kurulan platform kentlerin geleceği için yeni kent modelleri geliştirmektedir.
  – ‘81Kent81Vizyon’ programı ile tüm kentlerin vizyon planlarını hazırlandı.
  – ‘39Kent1İstanbul’ Programı ile mekansal strateji planları hazırlanıyor.
  – ‘Mahalle Tasarım Rehberleri’ ile örnek tasarımlar hazırlandı.
  – ‘On Proje Onlarca Etki’ Programı ile Sosyal Etki Değerlendirme rehberi hazırlanıyor.
  Mahalle Örgütlenmeleri; Mahallelerde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak yerel bazlı örgütlenmeler kurmakta ve mahalle meclisleri oluşumu için çalışmalar yapmaktadır.
  İmar Hakları Transferi Kentsel Vizyon, Uzlaşma Yönetimi, Stratejik Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Mahalle Örgütlenmeleri, gibi konularda ulusal ve uluslar arası pek çok yayımı bulunmaktadır.
  Aynı zamanda, Mimar Sinan Üniversitesinde yarı zamanlı dersler veren Göksu, Kentsel Strateji şirketinin kurucu ortağıdır.