Mesut Ilgım

 • 1942 yılında İstanbul’da doğdu.
  Orta ve Liseyi Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde bitirdikten sonra İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.
  33 senesi Koç Grubunda olmak üzere 39 sene özel sektörün çeşitli kuruluşlarında üst düzey yönetici olarak görev yaptı ve 2001 yılı sonunda emekli oldu.
  Evli; iki çocuk, üç torun sahibi.

  Ellili yılların sonlarından beri yoğun bir şekilde fotoğrafla uğraştı, pek çok kişisel sergi açtı ve karma sergiye katıldı.
  Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda ödül kazandı ve fotoğrafları yerli ve yabancı çeşitli yayın organlarında yayınlandı.
  Son yirmi seneden beri de yoğun bir şekilde resim sanatı ile uğraşıyor. Resimleriyle de kişisel sergiler açtı, pek çok karma sergiye katıldı.

  Geyre Vakfı (Afrodisias Kazıları) Yönetim Kurulu üyesi ve Koç Yönder (Koç Yöneticileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı; Yıldız Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi.

  Yetmişli senelerde bir seyahat dönüşü ilk defa Afrodisiasla tanıştı ve o gün bugündür her sene zamanının bir bölümünü Afrodisiasda geçiriyor ve bu antik kentin ortaya çıkartılmasına gönüllü olarak katkıda bulunuyor.
  Bu konuda da bugüne değin çok sayıda konferans verdi, gerek arkeoloji dergilerinde köşe yazıları gerekse de müstakil olarak yayınlanmış yayınları var.

  Ayrıca, son on yıldan beri de 1933 Atatürk Üniversite Reformu ve Hitler’den kaçan yahudi asıllı Alman bilim adamları ile ilgili yoğun araştırma çalışmaları içinde. Bu konuda başta ABD olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde çok sayıda konferans verdi.

   

  Konuşma Konuları:

  1933 Atatürk Üniversite Reformu ve ülkemize sığınan çoğu Yahudi asıllı Alman bilim insanları
  Afrodisyas Antik Kenti ve arkeolojiyi anlamak
  Köy Enstitüleri