Prof. Dr. Mehmet İhsan Arman

  •  
  • Prof. Dr. Mehmet İhsan Armansunumları

  1949 İstanbul doğumludur. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrenim gördü.
  1976-81 yılları arasında Almanya’da Fizik Tedavi-Rehabilitasyon ve Romatoloji alanlarında uzmanlık eğitimi aldı.
  1981 yılından itibaren 33 yıl süre ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptı. 1986 yılında doçent, 1995 yılında Profesör oldu. 1997-2012 yıllarında ayrıca kendi özel fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve muayenehanesinde çalıştı. 2014 yılında kendi isteği ile emekli oldu.
  Ağırlıklı çalışma alanları, iltihabi romatizmal hastalıklar, bel ağrıları ve kaplıca hekimliğidir.
  Türkiye’de hasta eğitim programlarını ilk uygulayanlardandır. Bel Ağrısı Okulu uygulamasını başlattı. Romatizmalılar Okulu adlı hasta eğitim programını uzun yıllar sürdürdü.
  Sağlık Turizmi alanında Türkiye’nin ilk Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Araştırma Merkezi’ni kurdu ve 10 yıl süre ile müdürlüğünü yaptı.
  Türkiye’nin ilk tıbbi etik kurullarından biri olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulları’nda 10 yılı aşkın süre üye ve başkan olarak görev aldı.
  Alman ‘Kunstverein’ örneğinden yola çıkarak bir grup sanatsever olarak kurdukları Antalya Sanat Derneği’nde 10 yıla yakın kurucu ve başkan olarak görev aldı.
  Yüzün üzerinde kitap, kitap bölümü, kitap çevirisi, uluslararası ve ulusal yayın yanı sıra, çok sayıda konferans ve kongre bildirisi vardır. 1986-2005 yılları arasında yedi defa Türkiye’de branşının ilk ve tek uluslararası toplantısı Türk-Alman Romatoloji ve Rehabilitasyon Günleri toplantılarını organize etmiştir.
  Toplumsal Tarih Vakfı ve Altın Portakal Vakfı mütevellisidir.
  Halen İstanbul’da özel bir Fizik Tedavi-Rehabilitasyon Merkezinde çalışmaktadır.

   

  Konuşma Konuları:

  Bel ağrısı ve başa çıkma yolları
  Romatizmalılar Okulu
  Kaplıcalar ve Sağlık Turizmi
  Sivil toplum örgütü olarak sanatsever kuruluşları: Antalya Sanat Derneği örneğinde
  Diz ağrısı ile başa çıkma yolları