Prof. Dr. Nilüfer Eğrican

  •  
  • Prof. Dr. Nilüfer Eğricansunumları

  Proje ve Teknoloji Geliştirme, Yönetim, Danışmanlık, Eğitim Hizmetleri veren SUNTEK International şirketinin kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. Nilüfer Eğrican, İTÜ Makine Fakültesi mezunu olup, doktora çalışmasını University of Maryland, ABD’de tamamlamıştır. Aynı üniversitede öğretim üyeliği de yapan Prof. Dr. Nilüfer Eğrican, yurda dönerek, İTÜ Makine Fakültesi’nde göreve başlamıştır.

  1994-2000 yıllarında Makine Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüş ve Fakülteyi, AR-GE faaliyetleri, Sanayi İlişkileri, Döner Sermaye çalışmalarında Üniversite içinde birinci sıraya oturtmuştur. Yüksek Lisans, Doktora tezlerinin Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda ve elde edilen sonuçların ticari bir ürüne dönmesine yönelik hazırlatılması konusunda “Üniversite-Sanayi Modeli” geliştirmiş, önce 1996 yılında ARÇELİK AR-GE MERKEZİ, daha sonra birçok Sanayi kuruluşunda uygulanmasını sağlamıştır. Bugüne kadar ARÇELİK AR-GE Merkezinde bu model çerçevesinde 300’ün üstünde tez tamamlanmış ve ürüne dönmüştür. Adı gecen model, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 2007 yılında oluşturulan SAN-TEZ proje desteğinin esasını teşkil etmektedir.

  Kurumsal İlerleme, Stratejik Planlama, Performans Değerlendirme, Kalite, Verimlilik, Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması, İş Geliştirme çalışmalarına, İTÜ Makine Fakültesi Dekanlığı’nda başlayan Prof. Dr. N. Eğrican, aynı çalışmaları 2002’de transfer olduğu Yeditepe Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak 2010 yılı sonuna kadar devam ettirmiştir. Yeditepe Üniversitesi’nde oluşturduğu AR-GE Yapılanması sayesinde 411 proje geliştirilmiş ve 22 patent alınmış, Arçelik, Nortel Netaş, Vestel v.b birçok kuruluşla sözleşmeli işbirliklerine gidilmiştir. Ayrıca, Yeditepe Üniversitesi’nin, Vakıf Üniversiteleri içinde EUA-IEP (European Universities Association-Institutional Evaluation Program)dan geçen ilk üniversite olmasını sağlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Knowledege and Innovation Management(KIM)” lisansüstü programını hazırlatarak açmıştır. Program başarıyla devam etmektedir.

  Prof. Dr. Nilüfer Eğrican, 4-5 Kasım 1994 tarihlerinde gerçekleşen Üniversite Sanayi İşbirliği ŞURA’sını Genel Sekreter olarak organize etmiş ve ŞURA sonrası günümüze dek, Üniversite, Sanayi, Kamu (TÜBİTAK, DPT, Bakanlıklar)daki çalışmalarda, Meslek Kuruluşları faaliyetlerinde yer almıştır. Özellikle TÜBİTAK VİZYON 2023 Enerji ve Doğal Kaynaklar, TÜBİTAK VİZYON 2023 İnsan Kaynakları Strateji Belgelerinin, son yıllarda hazırlanan Enerji, Sanayi, Eğitim Strateji Dökümanlarının hazırlanmasında katkı sağlamıştır.

  Prof. Dr. N. Eğrican, 1989 yılında Solar Energy Research Institute (SERI, şu andaki ismi NREL) ABD’de; 1983,1985,1987,1991 yaz aylarında da asosiye üye olarak, International Center for Theoretical Physics(ICTP) İtalya’da araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur.

  ISKAV (Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı, ICAT (International Center for Applied Thermodynamics) President’ı, UNAM (Ulusal Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Merkezi) Asosiye Üyesi, ICHMT (Int.Center Heat and Mass Transfer), TTMD, İSKİD, Ulusal İnovasyon Girişimi üyesidir.

  1999’dan beri ISO KATEK (İstanbul Sanayi Odası,Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu) üyesidir: KATEK, Sanayi Stratejilerinin ve Politikalarının Geliştirilmesi, Üniversite-Sanayi İşbirlikleri, Ar-Ge Yapılanması, Ürün Geliştirme konularında faaliyet göstermektedir.

  ASME International (Dünya Makine Mühendisleri Odası)nın, 2003-2006 yıllarında Vice President’lık görevini yürüten Prof. Dr. N. Eğrican, Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Asya Pasifik, Avustralya, Kuzey Afrika’da bulunan 57 ülkeden (ASME bünyesinde yer alan ABD, Kanada, Meksika dışındaki tüm ülkeler) sorumlu olarak, bu ülkelerde Makine Mühendisliğinin Gelişimi, Üniversite-Sanayi İlişkileri, Sanayi Politikaları oluşturma faaliyetlerinde bulunmuştur. ASME FELLOW ödülüne sahiptir (ABD dışında tek kadın fellow’dur).

   

  Konuşma Konuları:

  Bilim – Teknoloji
  Üniversiteler
  İnovasyon
  Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi