Şaban Erdikler

 • Şaban Erdikler, vergi danışmanlığı alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Erdikler YMM A.Ş.’nin başkanıdır Yerel ve uluslararası kurumlara vergi danışmanlığı alanında 35 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Şaban Erdikler, yalnızca vergi mevzuatının yorumlanışı ve uygulanışı alanında değil, aynı zamanda yatırım, bankacılık, ticaret mevzuatı uygulamaları, iş kanunu ve kambiyo mevzuatı konularında da sahip olduğu derin bilgi birikimi ve deneyim ile, güvenilir bir iş danışmanı olarak müşterilerine hizmet sunmaktadır.

  Şaban Erdikler, birleşme ve devirler, reorganizasyon ve yeniden yapılanmalar da dahil olmak üzere kurumlar üzerindeki vergi uygulamaları alanında yüzlerce yerel ve uluslar arası kuruma yapılanma ve işlemsel uygulamalar alanında mali danışmanlık hizmetleri sunmuştur. Uzmanlık alanı, vergisel anlaşmazlıklar, doğrudan yabancı yatırımlar ve çok uluslu işletmelerin uluslararası yapılanmaları gibi çok çeşitli alanları kapsamaktadır.

  Şaban Erdikler, 10 yılı aşkın bir süre Andersen Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş ve 1994 yılında Andersen ortağı olarak Balkan ülkelerinin sorumluluğunu da üstlenmiştir. Dünya çapında Andersen Organizasyonu’nun 2001 yılında dağılmasıyla birlikte Erdikler, Andersen Organizasyonu’nun Türkiye Bölümü’nü bir diğer uluslararası denetim kuruluşu olan Ernst & Young çatısı altında başarıyla toplamış ve kendisi Ernst & Young Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev almıştır. Şaban Erdikler 2004 yılı Ocak ayında bu görevinden ayrılmış ve Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi’ni kurmuştur.

  Erdikler YMM A.Ş., bağımsız vergi danışmanları tarafından kurulan ve bu alanda dünyanın ilk global ağı olan Taxand’in bir üyesidir. Taxand, denetim ve hukuk bazlı kısıtlamalara tabi olmaksızın ülkelerinde vergi danışmanlığı hizmeti veren firmaların oluşturduğu tümüyle bağımsız global bir ittifak olarak 2005 yılında kurulmuştur ve ulusal ve uluslararası müşterilerinin vergisel ve ticari alanlardaki gereksinimlerine yönelik uzman yaklaşımlar sunabilmeyi ortak bir vizyon olarak benimsemiştir.

  Şaban Erdikler’in çok çeşitli konularda gazete ve dergilerde yayınlanmış 200’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Kendisi, 4 yıl boyunca Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan YASED’in (Yabancı Sermaye Derneği) başkanlığı görevini yapmıştır. Şaban Erdikler Yeminli Mali Müşavir (YMM) sıfatına sahiptir.

   

  Konuşma Konuları:

  Vergi
  Maliye
  Uluslararası Sermaye Hareketleri