YDK Eski Başkanı ve Platform Kurucusu’ndan

 • zekeriya_yildirimDarüşşafaka dostlarına,

  Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılında Maliye Nazırlığı görevinde bulunan Yusuf Ziya Bey’in önderliğinde genç Osmanlı aydınları tarafından kuruldu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya dönük misyonunu halkın desteğiyle 155 yıldır kesintisiz olarak sürdürme başarısını gösterdi. Darüşşafaka’ya hayat veren aydın-halk desteği Cumhuriyet döneminde de sürdü. Bu birliktelikten aldığı güçle bugün de babasını veya annesini kaybeden yetenekli çocuklarımıza çağdaş eğitimin tüm olanaklarını sunmayı sürdürüyor.

  Cemiyet Yönetimi, tüm faaliyetlerinde olduğu gibi kamuoyu önderleriyle olan ilişkilerini de kurumsal bir yapıya kavuşturma ihtiyacını duyarak 2009 yılında Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu’nu kurdu. Üyeleri arasında akademisyenlerin, siyasetçilerin, eski kamu yöneticilerinin, iş adamlarının, bankacıların, bağışçıların ve Darüşşafaka’dan yetişenlerin bulunduğu Yüksek Danışma Kurulu, yılda üç kez toplanıyor ve yönetimin sunduğu bilgiler çerçevesinde Darüşşafaka’nın bugünü ve yarını konusunda görüş ve öneriler oluşturuyor.

  Kuruluşunda Sayın Tarhan Erdem’in üstlendiği Başkanlık görevini, Yönetim Kurulu Başkanlığını Sevgili Kardeşim Talha Çamaş’a devrettikten sonra 2013 yılında devraldım.

  Yüksek Danışma Kurulu üyelerimiz değişik konularda sahip oldukları bilgi ve deneyimlerden Darüşşafaka dışında kalan geniş kamuoyunun da yararlanması için gönüllük esasına dayalı bir platform kurmayı uygun buldular. Gönüllü üyelerimizin çekirdeğini oluşturduğu Konuşmacı Platformu böylece ortaya çıktı. Platform’a üyelerimiz dışında katılmayı kabul eden gönüllüler de oldu. Konuşmacıların özgeçmişlerini ve konuşma konularını tanıtan bir web sayfası hazırlandı.

  Kuruluşlar, Platform Üyelerini konuşma yapmak üzere Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yaparak davet edebiliyorlar. Konuşmacıların bu vesileyle ifade edecekleri görüşler tamamen kişisel görüşleri olacak ve Darüşşafaka Cemiyeti’nin görüşü olarak değerlendirilmeyecek. Cemiyet, Platform’a sekreterya desteği veriyor.

  Darüşşafaka’nın kamuoyu önderleriyle var olan geleneksel bağı böylece, iletişim ve bilgi teknolojisinin egemen olduğu çağımızın yarattığı olanaklar ve fırsatlar değerlendirilerek, herkes için daha üretken yeni bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürülmüş oldu.

  Darüşşafaka misyonuna katkıda bulunmak isteyen, konularında uzmanlığı ve birikimiyle kendisini kanıtlamış dostlarımızın Konuşmacı Platformu’na katılarak sivil toplumda başlatılan bu öncü girişimi güçlendirmelerini diliyoruz. Özellikle iletişim, sanat ve spor alanlarında mevcut konuşmacı portföyümüzü güçlendirmeye ihtiyacımız var.

  Gönüllü konuşmacılarımızın uzmanlıklarından ve birikimlerinden yararlanmak isteyen, çalışanları ile üyelerine bu birikimin aktarılması ihtiyacını duyan kurumları da konuşmacılarımızı davet ederek Darüşşafaka’nın misyonuna destek olmaya çağırıyoruz.

  Saygı ve sevgilerimle,
  Zekeriya Yıldırım